Beste leden en ouders van onze jeugdleden

Graag aandacht voor onderstaand berichten:

Leden- en contributieadministratie.

Graag willen we onze leden- en contributieadministratie goed op orde houden.
Daarvoor hebben we wel jullie medewerking nodig. Vandaar ook mijn verzoek om veranderingen zoals adres (in geval van verhuizing), telefoonnummer en banknummer altijd zo spoedig mogelijk door te geven.
Daar echter steeds meer correspondentie per email gaat, is het ook belangrijk dat nieuwe emailadressen door worden gegeven. Telkens als er nu post per email verstuurd wordt, krijgen wij enkele mailtjes retour omdat het emailadres niet meer klopt.
Daarom elke verandering die voor de vereniging van belang kan zijn, graag doorgeven.

Wij rekenen op ieders medewerking.

Ben Verdonk,

Leden- en contributieadministratie GHV.
Tel.: 013-5343557
Email: zie website GHV, onder tabblad INFORMATIE

 

Mededelingen betreffende lidmaatschap en opzegging

Ieder jaar zijn er weer leden die de handbalsport om wat voor reden dan ook niet meer interessant genoeg vinden om er nog langer mee door te gaan. Ook kan het zijn dat iemand zijn spelend lidmaatschap om wil zetten in een rustend lidmaatschap (of andersom). Iedereen die er zo over denkt moet goed in de gaten houden dat er voor 1 juni opgezegd moet worden om het lidmaatschap met ingang van het nieuwe seizoen (1 juli) te beƫindigen. Als je na de datum van 1 juni komt ben je de volledige jaarcontributie voor het nieuwe seizoen kwijt. Dit staat te lezen in de reglementen van GHV.

Dus wil je je lidmaatschap opzeggen doe dit dan op tijd om problemen te voorkomen. Opzeggen moet altijd schriftelijk gebeuren en kan alleen bij Ben Verdonk, Margrietstraat 31, 5051 NE Goirle en dus niet bij leider en/of trainer. Als je opzegt blijf je dus gewoon lid tot 1 juli en mag je ook nog overal aan deelnemen (wedstrijden, toernooien, activiteiten e.d.).

De leden die reeds opgezegd hebben of een lidmaatschapsverandering hebben doorgegeven, hoeven dit niet opnieuw te doen.

Voor vragen kun je contact opnemen met onderstaande persoon.

 

Ben Verdonk,
013-5343557
Email: zie website GHV, onder tabblad INFORMATIE

Reacties